Didaktické hry

HÁDANKY

24.07.2009 11:13
Najprv šaty zelené                                                  ...

MATEMATIKA

24.07.2009 11:03
 BOJ O ČÍSLA Cieľ: Cibrenie postrehu. Pomôcky: Papier, ceruza. Postup: Hrá sa v dvojiciach. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. Pod čísla začnú písať ľubovoľné...

VETY

24.07.2009 10:57
 Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. Napríklad 3, Veta: Kráľ má tri dcéry. Hra s číslami a...

SLOVÁ

24.07.2009 10:52
Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie, prečíta nahlas a vyvolá žiaka, ktorý povie vetu na dané slovo. Čísla a slová Určený žiak hodí...

LITERÁRNA VÝCHOVA

24.07.2009 10:41
Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu, napríklad o psíčkovi a mačičke. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom...

UČIVO SLOVO A VETA

21.07.2009 21:06
 Prechádzka lesom Učiteľ rozdá žiakom lístky so slovami napr. srnka, veverička, jeleň, medveď, vlk, smrek, jedľa, borovica dub, buk, breza a pod. Učiteľ povie: "Zvieratká poďte sem!" Vystúpia...

UČIVO SLABIKA

21.07.2009 21:04
Hra s gumou   Na krajčírsku gumu vychovávateľ pripevní špendlíkmi lístky s písmenami. Po natiahnutí gumy sú písmená izolované - hlásky. Po uvoľnení gumy vznikne slabika /slovo/.  ...

UČIVO HLÁSKA

21.07.2009 21:00
 Detektív: Vychovávateľ napíše na tabuľu slová, v ktorých je chýbajúca hláska. Úlohou detektíva je vypátrať chýbajúcu hlásku, doplniť ju a slovo správne prečítať. Chýbajúce hlásky môžu byť...