HÁDANKY

24.07.2009 11:13

Najprv šaty zelené                                                                  Sedí pani v kríčku, 
potom nosí červené,                                                                v červenom ručníčku,
a keď už belasé má,                                                               má ostrý zúbok
s dobrou chuťou jesť sa dá. (SLIVKA)                                      plné brucho krúpok. (ŠÍPKA)

Letí, dudre, píska                                                                   Čo páli a nie je oheň.
a dverami plieska. (VIETOR)                                                   (PŔHĽAVA)

Ide poštár neposlaný                                                              V kamennej kapsičke
nesie lístok nepísaný.                                                            chutný chlebík leží.
Nik sa naň nepýta,                                                                (ORECH)
ani ho nik nečíta. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU)

Sedí pani v okne,                                                                   Letia, letia hviezdy biele,
suknička jej mokne,                                                               ako z čipiek tkané celé!
príde pán kapitán,                                                                  Plno ich je na stráni.
hlavičku jej zotne.                                                                  Chytíš – voda na dlani.
Čo je to? (KAPUSTA)                                                            (SNEHOVÁ VLOČKA)

Štyri mám nohy a štyri rohy,                                                  Visia, visia ostré meče,
nekráčam nohami, nekolem rohami.                                       vôkol strechy, vôkol vrát,
Čo na mňa naložíš, musím niesť,                                           iba slnko dokáže ich
zo mňa žiješ a mne nedáš jesť.                                             potichučky odopiať.
Čo je to? (STÔL)                                                                   (CENCÚĽ)

Akáže to krásavica                                                                Dve kukučky vedľa seba sedia,
stojí prostred izbice?                                                             a jedna druhú nevidí.
Zlaté vlasy púšťa z hlavy                                                        (OČÍ)
v nich zelené ihlice.  
A v tom zlate a v tom striebre                                                 Zelený vláčik po plátne skáče.
samé sladké dobroty.                                                            Konopný chvostík za sebou vláči.
A vôkol nej kŕdeľ detí                                                             (IHLA)
poskakuje do nôty.
  (VIANOČNÁ JEDLIČKA)

Zavítal k nám taký hosť,                                                         Keď je prašná cesta,
čo cez potok spravil most,                                                      nepohnú sa z miesta, 
z okna spravil záhradku                                                         a keď sa ľad zatrblieta
zahátal nám vyhliadku.                                                          každá ako strela lieta.
  (MRÁZ)                                                                              (KORČULE)

Po oblohe v noci letí,                                                              Nežerie, nespí,
ako zlatý dukát svieti.                                                            keď to chytíš vreští.
Nože, deti, uhádnite,                                                             (REŤAZ)
čo je to za dukát zlatý,
ktorý cez deň svetlo stratí?                                                    Do vody padne a nežblnkne.
  (MESIAC)                                                                           (SLNKO)

Keď sa smejem, smeje sa i ono,                                            Pridaj, menšie je, vezmi väčšie je.
keď plačem, plače i ono, keď jem,                                          (JAMA)
je i ono, vo všetkom ma nasleduje.
Čo je to?                                                                               Vo dne i v noci vytriešťa oči.
  (ZRKADLO)                                                                         (OKNO)

Rastie to na jabloni                                                              Hrebeň má a nečeše sa,
  a predsa sa to neje.                                                           ale robí krik za svitu,
Čo je to?                                                                             keď snívať chce sa.
  (LISTY)                                                                             (KOHÚT)

Trošku vody, k tomu zem                                                     Keď to vyhodíš je biele 
a volá to nechoď sem!                                                          a keď spadne je to žlté.
  (BLATO)                                                                           (VAJCE)

Bol to krásny biely dom,                                                      Chodí po zemi, 
čosi čudné bolo v ňom.                                                        ale hlavu nosí nad hviezdami.
Ozval sa raz z neho zvuk,                                                    (DÔSTOJNÍK)
ťuky, ťuky, ťuk.
Rozbil sa a čudo zlaté                                                         Nemá ústa, pery, ale zuby cerí.
vyskočil, pápernaté!                                                            Jesť jej veľmi, veľmi chutí,
Či ho deti nepoznáte ?                                                         ale tenšia je jak prútik.
  (KURIATKO)                                                                      (PÍLA)

Do pece ma zamykajú,                                                         Nie je rapkáč, rapká,
z lesa ma vždy vyháňajú.                                                      bojí sa ho žabka.
Kto ma chytí, trpieť musí,                                                     Veď ten živý rapkáč,
kým ma voda nezadusí.                                                        je aj dobrý papkáč.
  (OHEŇ)                                                                            (BOCIAN)
Letí čierna mrákava,                                                             Hádaj, ktorá harmonika 
Letí čierny mrak.                                                                  nevie hrať, vie len hriať.
Mrákava je krákavá,                                                             (RADIÁTOR)
veľké čierne krák. (KŔDEĽ HAVRANOV)

Rástlo v lese, lístie malo,                                                     Papierová hlava, mašličkový chvost
v dedine to zabučalo.                                                           pod oblohou pláva deťom pre radosť.
  (BASA)                                                                            (ŠARKAN)

Dolu dedinôčkou                                                                  Schrúme horu kostí, 
kvapôčka za kvapôčkou                                                        hlasno víta hostí,
žblní – žblní – žblnk.                                                            na mačky sa zlostí.
  (POTOK)                                                                          (PES)

Vyrástli sme na komíne,                                                       Pri plote sa rozzelená,
na žaby sa lakomíme.                                                         popáli ťa bez plameňa.
  (BOCIANY)                                                                      (ŽIHĽAVA)

Dlhé uši, dlhý chvost,                                                          Lezie okolo plota, 
  v lete hojnosť, v zime pôst.                                                a keď sa do klbka zmotá
  (ZAJAC)                                                                           ani čert ho nerozmotá.
                                                                                         (JEŽ)
U nás doma pod hriadkami                                                  Nosí hlavu na stožiari,
ryje dvoma lopatkami.                                                         koruna jej na nej žiari.
  (KRT)                                                                               (ŽIRAFA)

Poznajú ho z vás už mnohí,
jedna guľa – to sú nohy.
druhá guľa – to je driek,
Tu máš metlu, nerob priek!
tretia guľa – to je hlava,
na hrniec si pozor dáva.
Fajku cmúľaj, veru tak!
Pekný je ten - - - - - - - - - . (SNEHULIAK)